Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet er retningsgivende for arbejdet i ATLs bestyrelse og for det daglige arbejde, som de valgte tillidsrepræsentanter udfører.
Arbejdsprogrammet bliver taget op på ATLs årlige generalforsamling og på halvårlige møder i ATLs bestyrelse.
Det gældende arbejdsprogram:

Arbejdsprogram 2018-19 (pdf)