Bestyrelse og tillidsrepræsentanter

Bestyrelsen består af  tillidsrepræsentanterne, generalforsamlingsvalgte og en arbejdsmiljørepræsentant.
Tillidsrepræsentanter vælges af lærerne hvert 2. år.

Formand ATL

TR Erhvervsdivisionen, Støtte og stabe

Peter Ølgaard 61987459
poe@aarhustech.dk
Næstformand ATL

TR Ungedivisionen

Anders Fuglsang 29783010

afs@aarhustech.dk

Kasserer Christian Damsgaard 29481920

cda@aarhustech.dk

Best.medlem, Medie og Service Brynjolf Skaalum 25334016
bsk@aarhustech.dk
Best.medlem, Trends og Gastronomi Michael Dahl 22234542

mid@aarhustech.dk

Best.medlem, IT og Teknologi Morten Bejstrup 20520164

mttb@aarhustech.dk

Best.medlem, Transport og Logistik Peter Hassert Nielsen 21425645

pehn@aarhustech.dk

Arbejdsmiljørepræsentant Rasmus Bundgaard Lassen 22559933

rbla@aarhustech.dk

TR-suppleant, Ungedivisionen Anders Bjørn Petersen 22234183

abpe@aarhustech.dk