Bestyrelse og tillidsrepræsentanter

Bestyrelsen består af  tillidsrepræsentanterne, generalforsamlingsvalgte og en arbejdsmiljørepræsentant.
Tillidsrepræsentanter vælges af lærerne hvert 2. år.

Formand ATL

 

TR Erhvervsdivisionen, Støtte og stabe

Peter Hassert Nielsen 21425645

pehn@aarhustech.dk

Næstformand ATL

 

TR Ungedivisionen

Anders Fuglsang 29783010

 

afs@aarhustech.dk

Kasserer Christian Damsgaard 29481920

 

cda@aarhustech.dk

TR-suppleant Erhvervsdivisionen og best.medlem, Medie og Service Brynjolf Skaalum 25334016
bsk@aarhustech.dk
Best.medlem, Trends og Gastronomi Michael Dahl 22234542

 

mid@aarhustech.dk

Best.medlem, IT og Teknologi Morten Bejstrup 20520164

 

mttb@aarhustech.dk

Best.medlem, Byggeri og Metal Kennet Hensel Kristensen

21446163

khkr@aarhustech.dk

Arbejdsmiljørepræsentant Rasmus Bundgaard Lassen 22559933

 

rbla@aarhustech.dk

TR-suppleant, Ungedivisionen Anders Bjørn Petersen 22234183

 

abpe@aarhustech.dk