Ind- og udmeldelse

Indmeldelse.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til din Tillidsrepræsentant.
Se listen over Tillidsrepræsentanter HER.
Du kan også indmelde dig på en on-line formular på Uddannelsesforbundets hjemmside.
Find Indmeldelselsesformularen og læs mere om medlemsfordele mm. på
Uddannelsesforbundets hjemmeside HER.

Udmeldelse.

Udmeldelse af forbund og forening skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel.
Læs om udmeldelse på Uddannelsesforbundets hjemeside HER.
Vi gør opmærksom på, at det er din egen opgave at melde dig ud af foreningen, hvis du får et andet job, går på pension, efterløn eller lignende.

Hvis ikke du melder dig ud, vil du fortsat blive opkrævet kontingent.