Julehilsen fra ATL

Kære medlemmer

Hermed en julehilsen fra ATL med diverse opdateringer:

Initiativpapir

150 ATL-medlemmer underskrev vores henvendelse til ledelsen med forslag til bedre arbejdstilrettelæggelse tilbage i oktober. Vi blev lovet et svar, som direktøren vil lægge på digiSats, men det er endnu ikke sket. Sidste melding er, at der vil komme et svar i begyndelsen af januar.

Fagligt-pædagogisk tillæg

Vær opmærksom på, at det nu er tiden at søge om det årlige F/P-tillæg. Ansøgningsskemaet skulle være sendt til jer fra jeres center. Vær opmærksomme på, at der denne gang kun skal ”optjenes” 10 point ud af 40 mulige, fordi målepunkterne først er meldt ud omkring 1.10. Men det burde være overkommeligt for de fleste at redegøre for disse point, og vi opfordrer alle medlemmer, der er beskæftiget med undervisning, til at søge. Hvis skemaet er kommet så sent ud, at det kniber med at få søgt inden tidsfristen 31.12.2014, kan man aftale en senere frist med sin chef. Tag evt. jeres tillidsrepræsentant med på råd.

Arbejdsmiljø

 

Nogle af jer har sikkert set denne omtale af en undersøgelse, Uddannelsesforbundet har lavet af lærernes arbejdsmiljø efter de nye arbejdstidsregler: http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2486629/erhvervsskoler-er-ramt-af-laereropsigelser/. Jeg blev selv kontaktet af P4 Østjylland; mit bidrag kan høres ca. tre min. inde i udsendelsen her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/regionale-nyheder-34323#!/

Vi afventer både næste medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdsmiljøvurdering (APV) på skolen. Begge dele skulle blive sat i værk slut februar eller begyndelsen af marts. Det vil forhåbentlig bidrage til at dokumentere de problemer, vi gjorde opmærksom på i vores initiativpapir.

Aktivitetsnedgang

Som det også har været fremme i pressen, regner mange erhvervsskoler med aktivitetsnedgang som følge af dels optagskvoter på nogle uddannelser (for Aarhus Techs vedkommende webintegrator) men især følgevirkninger af EUD-reformen fra august 2014 (karakterkrav til optagelsen, kortere grundforløb for nogle, bortfald af grundforløb for over-25-årige etc.) Skolens ledelse har orienteret skolens bestyrelse og hoved-samarbejdsudvalget om tilpasninger (afskedigelser/stillingsnedlæggelser) som følge af dette. Skolen har indtil videre åbenbart valgt ikke at informere medarbejderne bredt om dette, og i ATL synes vi ikke, at det er vores opgave. Men de steder, vi er blevet informeret, har vi anført følgende: Vi har advaret mod en overreaktion ved at varsle afskedigelser på baggrund af nogle landsdækkende prognoser, men opfordret til, at man afventer skolens egne tilmeldingstal for efteråret, før man foretager sig noget. Vi har også gjort opmærksom på, at flere afdelinger efter vores mening er underbemandede, og at lærerne her har alt for høj undervisningsbelastning. Vi har også gjort opmærksom på, at implementeringen af EUD-reformen vil kræve igangsættelse af en del udviklingsarbejde, som der skal sættes tid af til, samt at alle lærere jo over de næste år skal videreuddannes svarende til 10 ECTS-point.

En anden virkning af EUD-reformen vil være, at der efter skolens prognoser skal beskæftiges flere lærere med undervisningskompetence i almenfag og færre traditionelle faglærere. Her har ATL opfordret til, at denne overgang i så høj grad som mulig sker ved omskoling/efteruddannelse af den eksisterende lærerstab. Ledelsen har lagt en opfordring på digiSats til at søge om at tage et linjefag på VIA for at imødekomme dette. Vær opmærksomme på, at der er meget kort tilmeldingsfrist. Vi har prøvet at påvirke ledelsen til at bevillige arbejdstid til deltagelse i sådanne forløb, men indtil videre er tilbuddet, at skolen vil betale kursusafgiften og bøgerne, men at lærerne selv skal finde tiden til det. Det finder vi utilfredsstillende og fortsætter arbejdet på at få rimelige vilkår omkring denne også for skolen nødvendige efteruddannelsesopgave.

Overtidssag

Som en del af jer vil vide, har skolen ved overgangen til nye arbejdstidsregler 1.8. udbetalt overtid optjent under aldersreduktion kontant i stedet for at sætte det til afspadsering 1:1 efter reglerne. ATL og Uddannelsesforbundet har holdt møde om sagen med skolen uden et brugbart resultat. Vi har derefter sendt sagen i Moderniseringsstyrelsen, der har givet os medhold i, at skolen ikke havde hjemmel til at udbetale timerne. Det er herefter i første omgang overladt til en lokal forhandling mellem os og skolen, hvordan der bliver rettet op på fejlen. Denne forhandling satsser vi på at få midt i januar. Vi har noteret, hvilke lærere der har meldt tilbage, at de ikke er interesserede i at beholde afregningen i stedet for tilbagebetaling og afspadsering.

Til slut, efter en længere smøre med desværre ikke kun gode nyheder: God jul og godt nytår!

Med venlig hilsen

Peter Ølgaard

poe@aarhustech.dk

Mobil 61 86 05 66

Udgivet i Ikke kategoriseret

Velkommen til ATL’s nye hjemmeside

Kære medlemmer
Håber I synes om ATL’s nye hjemmeside.

Ros – Ris – kritik – konstruktive kommentarer modtages gerne.
Du kan kommentere ved at trykke på linket “kommentarer” lige under overskriften.

venlig hilsen
Martin Olesen
hjemmeside-redaktør

Udgivet i Ikke kategoriseret