Generalforsamling 20.03.2018

Dagsorden til ATL’s generalforsamling 20.03.2018

 

 1. Valg af dirigent                              (Bestyrelsen indstiller forbunds-næstformand Morten Bay)
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab                                       (omdeles på generalforsamlingen)
 4. Arbejdsprogram                             (se vedhæftet)
 5. Indkomne forslag                           (se vedhæftet)
 6. Fastsættelse af budget og kontingent                                    (budgetforslag omdeles; kontingentet: se vedhæftet)
 7. Valg
  Formand                                        (Peter Ølgaard er på valg; modtager genvalg)
  Kasserer                                        (Christian Damsgaard er på valg, modtager genvalg)
  Fire bestyrelsesmedlemmer           (jf. beslutning under pkt. 5)
  Revisor                                          (Morten Bejstrup er på valg)
  Revisorsuppleant                           (Vakant)
 8. Evt.

 

ATL’s vedtægter kan læses her: http://blog.atl-web.dk/wp-content/uploads/2014/12/ATL-vedtægter-2012.pdf

 

Efter generalforsamlingen vil Morten Bay orientere om OK18.

 

Derefter spisning!

Udgivet i Ikke kategoriseret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*