Udtalelse fra Aarhus Tekniske Lærerforening i uddannelsesforbundets medlemsmøde 29.09.2015

Til Aarhus Tech’s direktion og bestyrelse
Lærerne ved skolens erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser protesterer mod de aktuelt foreslåede nedskæringer og besparelser. Udmeldingen kommer i en situation, hvor lærernes belastning allerede er på bristepunktet og kolleger giver op eller sygemeldes med stress. Det afspejles også i en historisk lav MTU for lærernes vedkommende. Nye opgaver (motion og bevægelse, kontaktlærer) kommer til oven i de bestående. De nye arbejdstidsregler har ikke kunnet levere den forudsatte forbedring i undervisningens og forberedelsens kvalitet, ofte tværtimod, og den drøftelse om overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen, der er forudsat af aftaleparterne, er endnu ikke sat i værk.
Vi anerkender, at en del af begrundelsen for nedskæringerne er udefra kommende i form af faldende elevtal, dispositionsbegrænsning og omprioriteringsbidrag. Men vi mener også, at ledelsen ikke fuldt ud har reageret hensigtsmæssigt på problemerne.

  • De aktuelle hovsa-ansættelser og -afskedigelser af almenlærere kunne have været undgået med en mere langsigtet kompetenceudviklingsplan for almenkompetencer for lærerne samt nogle anstændige vilkår for erhvervelse af linjefag i dette forår. Der er tilsyneladende heller ikke blevet fulgt op på deltagelsen i dette ”tilbud”.
  • Beslutningen om aflysning af GF2-hold på nogle uddannelser ser ud til at have været forhastet, idet der åbenbart har været en del tilmeldinger i sidste øjeblik. Dette vil påvirke skolens aktivitet negativt både aktuelt og fremadrettet.
  • Det ser ud til, at bevilligede SPS-midler svarende til flere årsværk ikke udnyttes, men at midlerne sendes retur ubrugte.

Særligt for de bebudede tilpasninger i 2016:

  • Selv om det anføres, at 2016 planlægges gennemført med samme ”produktivitet” som i 2014, er det en frygt, at afskedigelserne primært vil ramme underviserstillinger, hvilket alt andet lige vil påvirke lærer/elev-ratioen og dermed kvaliteten af undervisningen.
  • Afskaffelsen af den betalte frokostpause er for det første et meget dårligt signal til lærerne umiddelbart i forlængelse af de øvrige forringelser i arbejdsvilkårene, vi har oplevet. Den gevinst i ”produktive timer”, der kalkuleres med, er under alle omstændigheder overvurderet, idet der hidtil i stort omfang er sket koordinering mellem lærere, chefer, kolleger og elever under den rådighedsforpligtelse, der gælder under de betalte pauser. Denne koordinering må nu forudsættes varetaget under nye møder, konsultationer etc. i arbejdstiden.
  • Den bebudede opsigelse af det fagligt/pædagogiske tillæg, der har været en vigtig del af vores lokale lønaftale, finder vi også stærkt beklagelig. Tillægget har understøttet den gode underviseradfærd og givet synlighed om den gode lærers forventelige lønudvikling. Det må nu afløses af stribevis af årlige individuelle lønforhandlinger for alle lærere.
  • Under alle omstændigheder er det et ualmindeligt dårligt politisk signal at budgettere med et betragteligt overskud i 2016 på trods af nedskæringerne. Myndighederne henviser netop til institutionernes overskud, når de pålægger nye besparelser, så at lade nedskæringerne slå fuldt igennem uden at signalere, at grænsen er nået, er i realiteten at bede om mere af det samme. Der er tværtimod behov for et tydeligt budskab om, at grænsen for længst er nået. Vi kan ikke som skole blive ved med at levere kvalitetsundervisning med disse vilkår.
Udgivet i Ikke kategoriseret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*